روز: 2 اردیبهشت 1400

نماهنگ شعرخوانی “اعجاز عشق” گروه جمع‌خوان منتخب سینوا

نماهنگ شعرخوانی “اعجاز عشق” گروه جمع‌خوان منتخب سینوا

واحد تولید مرکز سینوا با همکاری جمعی از هنرمندان عرصه جمع خوانی به مناسبت ایام وفات حضرت خدیجه (س) نماهنگ اعجاز عشق را تولید کرده است.