روز: 24 فروردین 1400

نماهنگ سرود “قرار من” گروه سرود طاها لارستان

نماهنگ سرود “قرار من” گروه سرود طاها لارستان

خانه موسیقی و سرود بسیج، به مناسبت ایام ماه رمضان، موسیقی و نماهنگ سرود قرار من را با اجرای گروه سرود طاهای لارستان، تهیه و منتشر نموده است.